top of page

תאונות ברשות הרבים

רבים נפגעים כתוצאה ממפגעים ברשות הרבים, כגון: מדרכות לא תקינות, בורות, מכשולים בדרך וכיוצ”ב. המפגעים יכולים להיות ברחוב הציבורי, בפארק או בגן השעשועים או בשטח פרטי כגון: קניונים, מסעדות, אולמות ארועים, חדר כושר או בריכה.

על מנת לקבל פיצוי מחברת הביטוח אשר ביטחה את מי שבשטחו ארע הנזק, יש להוכיח כי בעל המקרקעין או האחראי עליו התרשל וכי יש קשר סיבתי בין הרשלנות לבין הנזק הרפואי שנגרם לנפגע.  בנוסף, יש להוכיח את גובה הנזק.

תביעות בתחום זה יש לתמוך בחוות דעת רפואית, המוכיחה את הנזק הרפואי. 

למשרדנו ניסיון רב בייצוג בתאונות ברשות הרבים.

 

לדוגמא, בת.א. 7741-11-13 פלוני נ' ישיבת שעלבים ואח', נפגע התובע עת שנפל מאופניו בשל מכשול שהיה בדרך הציבורית בשל עבודות חשמל וטלפון שבוצעו בדרך הציבורית.  על אף שהתובע היה כבר לאחר גיל פרישה, שילמו לו הנתבעים לאחר הגשת התביעה סך של 265,745 ש"ח בגין נזקיו.

גם בת.א.4961/01 פלונית נ' קניון אשדוד ייצג משרדנו תובעת שהחליקה על שלולית מים בקניון. בתיק נתבע קניון אשדוד והמבטחת, אשר הגישו הודעת צד ג' נ' חברת ניקיון שעבדה בקניון.  בסופו של ההליך פוצתה התובעת בסכום של 220,000 ש"ח מעבר לתקבולי המוסד לביטוח הלאומי.  סכום שערכו נכון להיום הינו  450,000 ש"ח.

 

 

.

bottom of page