top of page

תחומי התמחות

המשרד מייצג תובעים ונתבעים בתחום הנזיקין, רשלנות רפואית, ביטוחים, לרבות חבויות מעבידים, אבדן כושר עבודה, סיעוד, חבויות תלמידים, תאונות דרכים, תאונות עבודה, ביטוח לאומי וקצין תגמולים.  

המשרד ערוך ובנוי לתת מענה מקצועי בכל תחומי ההתדיינות בנזיקין בערכאות השונות ביסודיות, נחישות ומסירות.  למשרד ניסיון עשיר בייצוג תובעים ונתבעים בבתי המשפט על כל ערכאותיו, גישור וועדות המוסד לביטוח הלאומי

השילוב של ניסיון עשיר בהופעות בבתי המשפט, עם ניסיון עבודה בחברת ביטוח בתחום חבויות של נזקי גוף, הן ברשלנות רפואית והן בתיקי חבויות של משרד החינוך, מאשר למשרדנו להעניק שירותים משפטיים ומקצועיים ברמה גבוהה ויסודית המבוססת על ניסיון רב והתעמקות רבת שנים בתחום.

תאונות עבודה וביטוח לאומי

ייצוג נפגעים אשר נפגעו בתאונת עבודה- בהליכים מול המוסד לביטוח הלאומי ובתביעות מול המעסיק במידה ורשלנות של המעביד ו/או גורם אחר גרמה לתאונה. למשרדנו ניסיון רב בייצוג בתיקים אלו, ומניסיון כדאי לפנות לייעוץ משפטי מוקדם ככל הניתן.

  ביטוח אבדן כושר עבודה, תאונות אישיות ונכות

טיפול במקרים בהם חברת הביטוח מסרבת לשלם תקבולי אובדן כושר עבודה על פי הפוליסה, כאשר התובע נמצא במצב של אובדן כושר עבודה על פי הגדרות הפוליסה. טיפול בפוליסות ביטוח נכות ותאונות אישיות של תלמידים ומבוגרים. יש לשים לב כי התיישנות תביעות אלו הינה 3 שנים ועל כן מומלץ לפנות למשרדנו מוקדם ככל שניתן. 

רשלנות רפואית

משרדנו מתמחה בתביעות בגין רשלנות רפואית, עם הצלחות מוכחות, וצבר במשך שנים רבות ניסיון בתחום זה משני צידי המתרס הן ביייצוג תובעים והן בייצוג נתבעים, ועובד עם מומחים רפואיים מהשורה הראשונה.  

ביטוח סיעודי

טיפול במקרים בהם חברות הביטוח מסרבות לשלם גמלת סיעוד, ללא הצדקה.  יש לשים לב כי התיישנות תביעות אלו הינה 3 שנים ועל כן מומלץ להתייעץ עם משרדנו במקרה של דחייה מוקדם ככל הניתן.

תאונות דרכים

 במקרה של נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים, מייצג משרדנו בתביעות כנגד חברות הביטוח השונות, וכנגד קרנית.  .משרדנו מטפל הן בתשלומים תכופים במידת הצורך, הגשת תביעה וניהול מו"מ במטרה להשיג ללקוחותינו את הפיצוי המקסימלי. 

תאונות במקומות ציבוריים

טיפול בתביעות בגין נזקי גוף כתוצאה מרשלנות במקומות ציבוריים, כגון החלקה על רצפה חלקה בשל עבודות ניקיון במקום ציבורי, התקלות בדלת זכוכית שאינה מחוסמת, נפילה במדרגות לא תקינות, נפילה ממכשול, נפילה מאפניים בשל מכשול, בדרך ציבורית,, מכשור תקול בחדר כושר, העדר הדרכה וכיוב'. למשרדנו ניסיון רב בייצוג בתיקים כגון אלו, משני צידי המתרס.

bottom of page