top of page

תאונת דרכים אשר הינה תאונת עבודה

 

במקרים בהם תאונת בדרכים תחשב גם לתאונה עבודה (למשל אם ארעה בדרך למקום העבודה או ממנו) יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי בתוך 12 חודשים

מיום התאונה (פרק הזמן הקבוע בחוק) בתביעה לקבלת פיצוי.

 

חשוב לציין כי מאחר ואין המדובר בכפל פיצוי (היינו – לא יתקבל פיצוי בגין אותו נזק גם ממבטחת החובה וגם מהמוסד לביטוח לאומי), ינוכו מלוא התגמולים להם זכאי הנפגע מהביטוח הלאומי מסך הפיצוי שייפסק בתביעתו כנגד מבטחת החובה, זאת אף אם לא פנה בתביעה למוסד לביטוח לאומי (היינו – ניכוי רעיוני).חשוב להתייעץ בעניין זה עם עו”ד מומחה בתחום על מנת למצות את מלוא הזכויות ולקבלת את מלוא הפיצוי לו זכאי הנפגע.

חישוב סכומי הפיצוי

 

חישוב הפיצוי לו יהיה זכאי הנפגע מושפע ממספר פרמטרים, כמו למשל: גיל הנפגע, עיסוקו ושכרו עובר לתאונה, תקופת אי הכושר בה נעדר מעבודתו כתוצאה מהתאונה, הנכות הרפואית והתפקודית כתוצאה מהתאונה ועיסוקו ושכרו לאחר התאונה. אופן החישוב וסכום הפיצוי נקבעים על פי ראשי נזק, שעיקריהם: נזק שאינו ממוני (“כאב וסבל”), הפסדי השתכרות לעבר ולעתיד, עזרת הזולת לעבר ולעתיד, הוצאות רפואיות, הוצאות ניידות, התאמת דיור, הפסדי פנסיה, הוצאות משפט וכיו”ב.

 

אני ממליצה לנפגע תאונת דרכים לפנות בשלב מוקדם ככל הניתן לעורך דין המתמחה בנזקי גוף ותאונות הדרכים, על מנת שידריך אותו ויסייע בידו באיסוף המידע, המסמכים הדרושים לצורך הוכחת תביעתו לפיצויים, ובאופן שיש להתנהל מול חברת הביטוח, המשטרה, ביטוח לאומי, חוקרים. מטעם חברת הביטוח וכל גורם אחר.

דרך צלחה!

bottom of page