top of page

נזקי גוף בתאונות דרכים

 

מקרה של נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים, מייצג משרדנו בתביעות כנגד חברות הביטוח השונות, וכנגד קרנית. משרדנו בעל ניסיון רב בטיפול בנזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים, ומטפל הן בתשלומים תכופים במידת הצורך, הגשת תביעה וניהול מו"מ במטרה להשיג ללקוחותינו את הפיצוי המקסימלי. 

את מי תובעים?

הנוסע ברכב תובע את מבטחת החובה של הרכב בו נסע בעת התאונה. נהג ברכב תובע את מבטחת החובה של הרכב בו נהג בעת התאונה. הולך רגל תובע את מבטחת החובה של הרכב אשר פגע בו. 

המלצות ראשוניות לפעולה:

  1. לתעד ככל הניתן את אירוע התאונה,לקחת פרטי עדים לתאונה ולקבל ככל שניתן פרטים מלאים של הרכב המעורב: פרטי הרכב, פרטי הנהג, ביטוח חובה  והעתק מרישיון נהיגה בתוקף של נהג הרכב בו נסעת או הרכב הפוגע אם הנך הולך רגל.

  2. לפנות מוקדם ככל הניתן לקבלת טיפול רפואי ולוודא שכל תלונותיכם תועדו כראוי. 

  3. להקפיד לקבל אישורי מחלה ככל שנעדרתם מהעבודה כתוצאה מן התאונה.

  4. מומלץ לשמור את מלוא התיעוד הקשור לתאונה, רשומות רפואיות, תמונות של הרכב הפוגע/נפגע, תיעוד הוצאות, קבלות, מרשמים וכל הוצאה שנגרמה כתוצאה מן התאונה.

  5. לפנות מוקדם ככל הניתן לתחנת המשטרה לצורך הוצאת אישור משטרה.

  6. לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו”ד המתמחה בתחום זה.

bottom of page