top of page

 

 

ביטוח אובדן כושר עבודה

 

פיצוי בגין אובדן כושר עבודה יכול להיות הן רכיב ביטוחי בחברות הביטוח, והן במסגרת קרנות הפנסיה הכוללות רכיב של פנסיית נכות, חלקית או מלאה, לתקופה שלפני הפנסיה אשר מהווה למעשה ביטוח אובדן כושר עבודה. מבוטחים אשר בידם ביטוח אובדן כושר עבודה וגם כיסוי בקרן הפנסיה יכולים להגיש תביעות אובדן כושר עבודה בשני המסלולים ולקבל תשלומים מצטברים הן מחברת הביטוח והן מקרן הפנסיה, אם הם עומדים בתנאי הפוליסה / קרן הפנסיה.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג תובעים שנדחו על ידי חברות הביטוח ו/או קרנות הפנסיה, ורבים מהם מקבלים את תקבולי הביטוח בגין אבדן כושר עבודה עד היום. לשם דוגמא בת.א. 25564-09-10 פלוני נ' מגדל (בבית משפט השלום בירושלים), הגיש משרדנו תביעה בגין אי תשלום תגמולי אובדן כושר עבודה לתובע הסובל מאובדן כושר בשל מחלת לב.  בעקבות הליך גישור מקבל התובע סכום חודשי קבוע מזה מספר שנים וימשיך לקבל בהתאם לפוליסה.

ההתיישנות הינה 3 שנים בלבד ועל כן, אם נדחית ע"י חברת הביטוח או קרן הפנסיה, מומלץ מאוד לפנות לייעוץ מקצועי מוקדם ככל הניתן.

bottom of page